ברוכים הבאים לאתר החדש של תוכנית הישגים

השגים-תוכנית לאומית להרחבת הנגישות להשכלה גבוה - עמוד הבית

ידיעות אקטואליות ומאמרים אקדמים

חוברת מידע: אוכלוסיות יעד

1/04/2011

פעילות המשרד לקליטת העלייה בעבור האוכלוסיה האתיופית

מידע על תוכניות המשרד ומידת האפקטיביות שלהן.
הדוח הוכן במסגרת בדיקה שעורך המשרד לקליטת העלייה על מצב האוכלוסייה האתיופית ועל אופן קליטתה בארץ.
1/05/2010

דו"ח ועדת המשנה לשילוב צעירים בני העדה האתיופית בשוק העבודה

הועדה הבינמשרדית לגיבוש תכנית סיוע
לבני העדה האתיופית
1/08/2007

קשיי השתלבותם של אקדמאים יוצאי אתיופיה בשוק העבודה והמלצות לפתרונם

5/11/2006

שיקוף מצבה של קהילת יוצאי אתיופיה בישראל

14/02/2006
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד