ברוכים הבאים לאתר החדש של תוכנית הישגים

השגים-תוכנית לאומית להרחבת הנגישות להשכלה גבוה - עמוד הבית

מחקרים ומאמרים

תמונת מצב חברתית 2013 - דו"ח מרכז אדווה

26/02/2014

התפתחויות עיקריות במערכת ההשכלה הגבוהה — לקט נתונים 3

1/01/2013

קובץ נתונים ארצי - השכלה גבוהה

מקבץ נתונים סטטיסטיים בנושא השכלה גבוהה שמופק על ידי צוות המטה של התוכנית.
קובץ עם נתונים ברמת יישוב מועבר לרכזי התוכנית ולשותפיה אחת לשנה.
27/12/2012

תמונת מצב חברתית 2012 / מרכז אדוה

1/12/2012

מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל 2012 בנתיב לצמיחה / המועצה להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה - הוועדה לתכנון ולתקצוב
1/12/2012

דו"ח מצב המדינה 2011-2012

"מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל" מוציא מדי שנה קובץ נתונים ומאמרים העוסקים בחיבור בין חברה, כלכלה ומדיניות בישראל. מטרת דו”ח מצב המדינה הינה לספק מסד עובדתי מקצועי רחב היקף ונטול פניות שישמש את הציבור ומנהיגיו לזהות מגמות ולהבנות מדיניות מאוזנת בתחומים הללו.
22/11/2012

מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר / פרופ' אייל קמחי

פרופ' אייל קמחי מציג במאמרו את ההשפעה המכרעת שיש לרמת ההשכלה על שוק העבודה בכללותו ועל העובדים עצמם, וטוען כי רמת ההשכלה היא המאפיין העיקרי שמסביר פערים בתעסוקה ובשכר בקרב עובדים. כך, למשל, שיעורי ההשכלה העולים של נשים בעשורים האחרונים שינו את דפוסי התעסוקה של נשים באופן דרמטי (כ 75% מועסקות מקרב המשכילות לעומת 45% בקרב נשים שאינן משכילות). קמחי מסכם כי מדיניות לעידוד רכישת השכלה גבוהה לצד יצירת מקומות עבודה היא המפתח לצמצום פערים בתעסוקה ובשכר, ולצמצום אי השוויון החברתי-כלכלי בישראל.
(המאמר מופיע בדו"ח מצב המדינה 2011-2012 של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל)
22/11/2012

הזכות להשכלה גבוהה בישראל - מרכז אדווה

14/10/2012

נייר עבודה: על הקשר בין השכלת בני זוג ותוחלת נישואין / ישראלה פרידמן, למ"ס

מהמחקר עולה כי הומוגניות השכלתית בין בני זוג מועילה להישרדות הנישואין... שווה ללמוד!
3/05/2012

השכלה גבוהה בישראל ובמדינות ה OECD - מבט השוואתי / התאחדות הסטודנטים בישראל

1/05/2012

מחקר: יוצאי אתיופיה משתכרים חצי מיהודים ילידי הארץ - The Marker מרץ 2012

1/03/2012

דפוסי התעסוקה משתנים מדור לדור ותלויים במגדר ובהשכלה/מרכז טאוב

ההתנהגות בשוק העבודה של נשים וגברים בישראל, אשר נולדו בעשורים שונים, משתנה מדור לדור; השוני ברמת ההשכלה הוא המפתח להבדלים בדפוסי התעסוקה.
28/12/2011

רפורמות בחינוך וצמצום פערי השכלה בישראל

מחקר חדש של מרכז טאוב עוקב אחר שיעורי ההשכלה של ילידי 1955-1981. התוצאות מצביעות על כך שחל צמצום מסוים בפער בין שכבות חברתיות-כלכליות בשיעורי הזכאות לבגרות, אולם, במערכת ההשכלה הגבוהה, למרות ההתרחבות הניכרת שלה, נשמר אי-השוויון החברתי-כלכלי.
1/09/2011

הוועדה לבחינת פעילות המכינות הקדם אקדמיות/

1/12/2010

תקציר: הוועדה לבחינת פעילות המכינות הקדם אקדמיות (ועדת אריאב) – דו"ח מסכם

1/12/2010

מקבל תואר ראשון- שביעות רצון מהלימודים, תעסוקה והמשך לימודים

מקבלי תואר ראשון
מהמוסדות להשכלה גבוהה
שביעות רצון מהלימודים, תעסוקה והמשך לימודים
1/11/2010

תקציר: השפעת הפריסה הגיאוגרפית של מוסדות הלימוד להשכלה גבוהה על ההגירה הפנימית

1/10/2010

השפעת הפריסה הגיאוגרפית של מוסדות הלימוד של ההשכלה הגבוהה על ההגירה הפנימית/הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

1/10/2010

השכלה גבוהה בישראל תש"ח

פרסום זה הנו פרסום שנתי על ההשכלה הגבוהה בישראל.
1/08/2010

השכלה גבוהה בישראל תשס"ח / הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

1/08/2010
  1. לעמוד הבא
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד