ברוכים הבאים לאתר החדש של תוכנית הישגים

השגים-תוכנית לאומית להרחבת הנגישות להשכלה גבוה - עמוד הבית

החזון שלנו

 

הנגשת ההשכלה הגבוהה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, אשר תביא לקידום חשיבות הלימודים האקדמאים ולהעלאת מספר הסטודנטים מאזורים אלו.

 

הרחבת מעגלי הלומדים במסלולי ההשכלה הגבוהה תביא להשתלבות מיטבית של צעירי הפריפריה במארג החברתי – כלכלי של מדינת ישראל.

 


מטרות התוכנית

א. להגדיל את מספר הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה מקרב אוכלוסיית הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.
• להגדיל את מספר תושבי הפריפריה בעלי השכלה אקדמית עד לכדי השוואת מספרם לממוצע הארצי.
• להגדיל את מספר תלמידי המכינות הקדם-אקדמיות.
• להגדיל את אחוז בוגרי המכינות הקדם-אקדמיות המשתלבים במוסדות להשכלה גבוהה.
• ללוות סטודנטים ולתמוך בהם כדי לצמצם את תופעת הנשירה במהלך הלימודים האקדמיים.

ב. ליצור תשתית עירונית (מרכזים) להשכלה גבוהה במחויבות ואחריות של הרשות המקומית.
• ליצור מחויבות ואחריות של הרשויות להגדלת מספר בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה.
• להקים מרכזי השכלה גבוהה יישוביים, לפתח ולהרחיב את השירותים הניתנים בהם.
• לגייס משאבים ברמה המקומית ואיגומם לצורך תמיכה כלכלית בסטודנטים.

ג. לסייע למוסדות האקדמיה בפעילותם לטובת הנגשת השכלה גבוהה וליזום שיתופי פעולה חדשים.
• להרחיב את המעורבות של המוסדות האקדמיים בתהליך הנגשת ההשכלה הגבוהה ביישובי הפריפריה.
• לשתף פעולה עם המוסדות האקדמיים בתהליכי קליטת תושבי פריפריה ולתמוך במהלך שנות לימודיהם.

 

 

 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד